NICO VAN VEEN

Dat de duivensport in haar voortbestaan wordt bedreigd zal geen enkele duivenliefhebber ontkennen. Toch wordt dit niet door iedere duivensporter als een probleem ervaren. De hoge leeftijd van de gemiddelde duivenliefhebber is hier uiteraard debet aan. De opmerking; “het zal mijn tijd nog wel duren”, hoor ik geregeld. Toch zijn er uiteraard ook velen die zich wel zorgen maken over het feit dat de duivensport in zwaar weer verkeert.

En ook zij zien net als ik, dat aan de lange lijst van oorzaken als gevolg waarvan het aantal duivenliefhebbers jaarlijks steeds verder krimpt, er sinds begin van dit jaar weer een oorzaak toegevoegd kan worden. Namelijk het nieuwe Coronavirus, dat inmiddels al ruim 4500 slachtoffers heeft gemaakt in Nederland en wereldwijd ruim 200 duizend. Hoeveel duivenliefhebbers inmiddels als gevolg van besmetting met het Coronavirus gestorven zijn is me niet bekend. Wel weet ik dat het er in ieder geval enkele tientallen zijn. En ook liggen er nog diverse liefhebbers in het ziekenhuis. Hopelijk herstellen ze snel.

Hoe de wereld er na deze crisis uit zal zien, weet niemand. Maar dat de Coronacrisis veel zal doen veranderen zal voor iedereen duidelijk zijn. Er zullen nieuwe dingen ontstaan en een aantal oude gewoonten zullen nooit meer terugkomen. En dat zal ook voor de duivensport gelden. Ik sprak/mailde/appte hier de afgelopen periode met heel veel liefhebbers over. Een van hen was Anton van Oort uit Geffen die in mijn column van 11 november 2012 ook al eens aan het woord was. Hij kan uit eigen ervaring meepraten over de gevolgen van een uitbraak van een besmettelijk virus. Anton is namelijk veehandelaar van beroep en heeft in 1997 de varkenspest en de gevolgen daarvan van heel dichtbij meegemaakt. Die gevolgen waren destijds desastreus. Bijna 10 miljoen varkens werden afgemaakt en de sector liep miljarden euro’s schade op. Velen van boven de 30 zullen zich de beelden op televisie van dode varkens die door grote grijpers werden afgevoerd, nog wel herinneren. In die branche wordt nu na 23 jaar nog steeds gesproken over het tijdperk van voor en na de pest. De wond die toen ontstond is nooit helemaal dichtgegaan zeggen velen die net als Anton direct werden getroffen. In 1997 werd als het ware alles in de sector gereset zegt Anton.

 

Hoe destijds het varkenspestvirus werd bestreden en het verloop hiervan geeft wellicht een indicatie over het tijdpad waaraan we moeten denken ten aanzien van het coronavirus. Anton geeft aan dat de bestrijding destijds in 3 fases verliep. “Fase 1 was de periode van ontdekking en de eerste uitbraken van het virus. In deze fase heerste er complete paniek. De overheid gaf ons nog 24 uur om ons geplande werk af te maken van die dag. Achteraf gezien was dat een fout besluit, want in die 24 uur werd het virus door heel Nederland en Europa vervoerd, met alle gevolgen van dien voor de verspreiding. Na die 24 uur hadden we een “stand stil “ nu lock down genoemd. In die periode werd afgewacht en gekeken waar de dieren ziek werden. Als het virus ergens geconstateerd werd, werden omliggende bedrijven preventief geruimd. Dit gebeurde om de verspreiding in te dammen. Fase 1 heeft 2 a 3 maanden geduurd. In dat tijdbestek waren inmiddels honderdduizenden dieren vernietigd of preventief geruimd. Fase 2 was de stabilisatieperiode met het fokverbod. Dat hield in dat er geen nieuwe dieren geboren mochten worden die dan vervolgens ook weer ziek konden worden. Deze fase nam 4 maanden in beslag. Fase 3 was de registratie en controle periode. In die tijd werd op alle bedrijven bloed getapt om te zien of het virus verdwenen of latent aanwezig was. Het was sporadisch dat er nog uitbraken voor kwamen, of verdachte bedrijven gevonden werden. Fase 3 heeft zeker een maand of 3 geduurd. Inmiddels waren we dus 10 maanden verder en moest er weer gedacht worden aan het open stellen van de regio’s en het herbevolken van de getroffen bedrijven. Dit ging stapsgewijs en per regio. Voordat we weer in het hele land varkens mochten vervoeren waren we 15 maanden na de eerste uitbraak verder. Het exporteren van varkens naar het buitenland heeft daarna nog een jaar op zich laten wachten, omdat de buitenlandse overheden eisten dat we 1 jaar “varkenspest vrij “ moesten zijn.”

 

Trekken we deze ervaringen van Anton met de varkenspest door naar het Coronavirus, kun je stellen dat we nog steeds in Fase 1 zitten. Er zijn nog dagelijks nieuwe uitbraken, en er overlijden elke dag nog steeds mensen aan de gevolgen van de besmetting met het virus. En niemand kan met enige zekerheid voorspellen hoe lang zal het duren voordat Nederland virusvrij is. Anton; “Vanuit mijn ervaring met de varkenspest vrees ik dat het nog wel enige tijd duurt voordat een en ander weer is genormaliseerd. Het duurde destijds 1,5 jaar voordat Nederland virusvrij was en na 2,5 jaar kwam de export pas weer op gang.” Wat betekent dit alles voor de duivensport? En hoe groot zal de invloed zijn op het voortbestaan van de duivensport? Hoeveel leden gaat dit kosten? Allemaal vragen waar niemand het antwoord op heeft. Dat er nog meer mensen zullen stoppen met de duivensport, los van degenen die door het virus getroffen zijn, mag duidelijk zijn. Onder de twijfelaars die de afgelopen paar jaar al overwogen om te stoppen zullen er uiteraard een aantal zijn die de knoop nu doorhakken. Ik heb ze zelf echter nog niet gesproken. De beslissing of er dit seizoen wel of niet kan worden gevlogen zal absoluut op hun keuze van (grote) invloed zijn.

Deze crisis zet veel duivenliefhebbers die de duivensport nauw aan het hart gaat, aan het nadenken over ideeën om toch te kunnen spelen met duiven dit jaar. Gerrit Knol, de hoofdredacteur van het Spoor der Kampioenen, beschreef in nummer 12 hoe hij een en ander voor zich zag. Hij gaf onder andere aan dat naar zijn mening de spelregels voor het moment dat we weer met duiven zouden kunnen/mogen spelen, vanuit de duivensport zelf moeten komen. Ik vroeg Anton of hij de mening van Gerrit deelt. “Het is een goede zaak om te proberen om van seizoen 2020 nog iets te maken. De voorstellen die Gerrit doet zijn zeker uitvoerbaar en doordacht. Zo op het eerste gezicht zou je denken dat dit zeker zou moeten kunnen. Maar de ervaring met de varkenspest heeft mij geleerd dat er niet zo snel naar kleine partijen zal worden geluisterd. Als je ziet dat zelfs de Olympische spelen en alle grote sportevenementen afgelast zijn stemt mij dat zeker niet hoopvol. Ook de varkenssector had in 1998 allerlei plannen en protocollen bedacht en ontwikkeld vanuit de handel en transportlobby. Maar dat liep op een teleurstelling uit. Ondanks al onze “goede” bedoelingen nam het RIVM hier in zijn geheel afstand van en kwam met eigen maatregelen en uitvoering van de fase 3. Onze inbreng was niet relevant. Achteraf gezien was dat eigenlijk ook wel logisch. Het RIVM laat zich adviseren door virologen , economen, medische staf en psychologen. Op basis van deze adviezen komen zij met een totaal plan voor Nederland. (zij denken in het groot). Daarom denk ik dat zij de verschillende sporten die wij Nederlanders beoefenen dan ook niet per sportonderdeel zullen bekijken (met uitzondering van het betaald voetbal), maar zullen hoogstwaarschijnlijk gaan voor een totaal plan voor fase 3. Onze roep als duivensporters zal wel gehoord worden, maar of wij los van “de rest “ eigen bedachte protocollen uit zullen kunnen gaan voeren betwijfel ik ten zeerste.”

Terwijl ik het bovenstaande schreef, las ik dat in landen als China en Iran de duivensport inmiddels weer volop draait. Wel met heel veel voorzorgsmaatregelen, maar toch! Deze landen zijn immers zeer getroffen door de Coronacrisis. En in mei starten de vluchten in Denemarken en Duitsland weer. Dit soort berichten geven de liefhebbers in Nederland wel de hoop, dat wij in juni of juli misschien ook zullen volgen. Maar Anton gelooft daar niet zo in. “Ik geloof niet dat zolang de 1e fase nog voortwoekert er gelegenheid zal komen om onze sport op te pakken. Dat lijkt me ook niet verstandig. Pas als fase 2 gaat draaien, dus als we in beeld hebben wie resistent is en er zich geen nieuwe uitbraken meer voordoen, zal het mogelijk zijn om te kunnen inkorven met gepaste maatregelen. We gaan de komende periode Fase 2 in, de periode van stabilisering en registratie, terwijl fase 1 nog steeds loopt. Dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Op basis van mijn ervaring met de varkenspest heb ik niet de illusie dat er dit jaar nog gevlogen gaat worden. Laat ons hopen dat we in 2021 weer aan de bak kunnen. Maar misschien ben ik op dit moment wel iets te pessimistisch voor wat betreft vliegseizoen 2020 en is het misschien nog te vroeg om zo negatief te zijn. En het is natuurlijk ook zo dat landen als China en Iran wat gemakkelijker iets kunnen organiseren, omdat zij niet te maken hebben met overschrijdende landsgrenzen en buitenlandse bonden die kunnen mee of tegenwerken.”

Hoewel er in ieder geval tot 20 mei niet met duiven gevlogen mag worden, hebben de afdelingen 10 en 11 de werkgroep COVID afdeling 10&11 opgericht en een protocol opgesteld dat is afgestemd met de WOWD. Het protocol voorziet in een instructie voor alle voorkomende handelingen rondom het inkorven, vervoeren van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens. De NPO heeft de afdelingen benaderd met het voorstel om als de gelegenheid zich voordoet, aan de hand van dit procesprotocol in de vorm van een pilot, de duivensport in sector 4 weer op te starten. Op Facebook kwamen er vrijwel direct nadat dit voorstel bij de afdelingen lag, een aantal negatieve reacties. Ik begrijp zulke mensen niet, want het is in mijn ogen juist een zeer goede zaak, dat er mensen zijn die vooruit kijken en actie ondernemen, om het spelen met de duiven weer mogelijk te maken, zodra de regels versoepeld worden. Juist nu veel mensen al 6 weken min of meer opgesloten zitten, kan de duivensport weer wat ontspanning en levensvreugde geven. Anton deelt mijn mening; “Het gewone dagelijks leven zit nu voor een groot deel op slot. Hoe lang houden mensen dat vol? Onze regeringsleiders beseffen wel dat het onmenselijk is om mensen voor meerdere maanden thuis op te sluiten. Dat ziet overigens iedereen wel. Na een paar dagen thuisquarantaine vlogen veel mensen al tegen de muren op. Deze periode van (intelligente) lockdown geeft veel stress en dat niet alleen, maar het levert voor velen ook psychische problemen op. Op de langere duur zullen de effecten van deze lockdown negatief kunnen uitpakken op onze samenleving. De behoefte aan ontspanning wordt steeds groter en dat zou positief voor onze duivensport kunnen zijn. Daarom neig ook ik steeds meer naar het idee (omdat we in dit geval met mensen te maken hebben), dat het onder strikte voorwaarden en protocollen een goede zaak zou zijn om weer wat ontspanning te mogen ervaren. Totdat er een entstof voor Corona is ontwikkeld, getest en op grote schaal is toegediend voor mensen die negatief op resistentie zijn getest, zullen we mogelijk de duivensport in aangepaste vorm kunnen uitoefenen. Qua bestrijding van het virus is dit niet bevorderlijk, maar er zal op den duur toch gekozen moeten worden uit 2 kwaden. Maar vanaf wanneer daar mee begonnen kan worden? Het blijft nog een maandje afwachten, maar als het aantal doden en ziekenhuisopnames op dit niveau blijft heb ik er toch een hard hoofd in. Overigens zie ik in deze crisis ook een lichtpuntje voor onze duivensport. Omdat velen in deze periode aan huis gekluisterd te zijn is het een groot voordeel dat je een hobby op eigen erf hebt. Misschien dat dit een positieve invloed heeft op potentiële nieuwe en/of herstarters in onze prachtige sport.”

 

Tot zover Anton van Oort met zijn visie op de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor de duivensport.IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hallo allemaal - Evelien's journaal -

Wanneer ik deze tekst op papier zet is het al weer 2 februari en het nieuwe jaar reeds een maand oud. Ik kreeg ...

Evelien's Journaal

Einde bijzonder jaar in lockdown - ...

Hallo beste lezers, Voor dit keer eens geen duivennieuws. Vandaag is het 20 december en gaan we langzaamaan ...

Evelien's Journaal

Het is herfst.. - Evelien's journaal -

. De regen valt rijkelijk, alles is nat en smerig, kortom het is echt herfst buiten. De dagen worden langer dus ook ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Opleren - Ad Schaerlaeckens -

Of het weer is om op te leren? Dan moet het minstens 12 graden zijn beweerde vdH altijd. En dat was een wijs iemand. ...

Ad Schaerlaeckens

R.I.P. Cor Leytens - Ad Schaerlaeckens ...

Een van de nadelen van ouder worden is dat steeds meer mensen uit je (soms naaste) omgeving komen te ontvallen. Toen ...

Ad Schaerlaeckens

Tijd vooruit > -;) - Ad Schaerlaeckens ...

Barst komende nacht de 'Engelse bom' in Amerika bij Oprah W? Onderstaande schreef ik begin deze eeuw al: ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor