De jaarlijkse verkoop van een ronde zomerjongen van W de Bruijn door sprtblad de Duif moest nu om begrijpelijke redenen online plaats vinden. Het is een ongelooflijk succes geworden. Liefst ruim 500.000 euro werd betaald voor 73 zomerjongen. Duiven zonder prestaties dus. De referenties van Willem zullen er zeker mee te maken hebben en ook het goede imago van deze duivenkrant, gerund door de familie Hermans.  Denk wel dat met deze verkoop online de zaalverkopingen van weleer, behoudens een heel enkele uitzondering, naar de geschiedenis worden verwezen.

Winterkweek moet dat? (28 dec)

 A P mailde dat hij ongerust was. Door omstandigheden waren de duiven nog niet gekoppeld. Hij had zich niet voor gesteld, daarom vroeg ik hem of hij Belg was of  Nederlander. Omdat men in België een zestal weken eerder met jongen speelt maakt dat een wezenlijk verschil. In Nederland heb je nog tijd genoeg. Maarten Huijsmans, een jeugdige landelijke topper, koppelt niet eerder dan half januari. En die begint nu ook met jongen enorm te spelen. 

Voordelen van winterkweek:

- Als je wilt gaan koppelen, einde november, is het meestal veel gunstiger weer dan hartje winter.

- Je kan veel eerder beginnen met spelen. Vooral belangrijk voor Belgen waar het jonge duivenspel dus veel eerder begint.

- Uit je betere duiven kan je meer vroege (!) jongen kweken en je hebt ook de tijd om van partner te wisselen (Met de duiven dan) en alsnog vroege jongen krijgen.

Nadelen:

- Jongen groeien vaak op met erg slecht weer.

- Als jongen een zestal weken oud zijn, of ouder, is het weer ook vaak langdurig ongeschikt om ze vrij te laten. Soms neem je risico met de kans op verliezen in een onverwacht opkomende sneeuwbui.

- Als grootste nadeel wordt door velen de roofvogel ervaren. Zes weken later koppelen is zes weken later jongen en zes weken minder kans gepakt te worden. 

- Meer werk met verzorgen winterjongen, vaak in bar slecht weer.

- Dat je later kweekt heeft voor Belgen als nadeel dat ze zich buiten spel zetten voor de eerste vitesse vluchten. Voor de HaFovluchten later in het jaar en zeker de Nationals zijn het vaak de jongen van de tweede ronde die uitblinken. Met dezelfde jonge duiven uitblinken van mei tot en met september is haast onmogelijk. Mannen die hun eerste ronde verkopen weten wel wat ze doen. Ofwel: In Nederland zeker geen man over boord als je nog moet gaan koppelen.  Belgische vitessers zijn te laat.


Hollander in Belgie (27 dec)

Iedereen heeft van die momenten dat het hem niet goed gaat. Maar als zo'n moment lang duurt wordt dat vervelend. Kun je het geloven dat ik er door heb leren liegen? 'Prima' zei ik als mensen me (overigens goedbe­doeld) vroegen hoe ik het maakte. Meer zei ik niet, dan hoorden ze me ook niet liegen. Toen werd het 10 mei, het weer was goed, de pijnen minder en ik greep de fiets.

MAZZEL

En als het ergens tof fietsen is het in de streek waar ik woon met langs mijn huis het gekende Bels lijntje. Door bossen, langs moerassen door dorpjes waar de tijd is stil blijven staan kun langs ‘de vaart’ tot in Antwerpen komen. Ik hield halt toen ik ergens een tiental mensen zag zitten en staan. Het kunnen er ook een twaalftal geweest zijn maar dat doet er niet toe. De leeftijd varieerde van ik schat 18 tot 85, ze waren in opperbeste stemming en keken met een oog naar het luchtruim en met het andere naar een duivenhok. Daarvoor liep iemand met een stofjas zenuwachtig heen en weer. Ik keek op mijn horloge: Half tien. De duiven in Quievrain waren om 8.00 uur gelost dus dat kon niet missen. Dat was hier 'duiven letten'. Ik zeg altijd 'alles gebeurt op straat'. Soms zeg ik ook 'op straat gebeurt er niets'. Het hangt van mijn stemming af. En van de straat natuurlijk. Maar hier gebeurde het op straat. Tot ik arriveerde. De ambiance verdween als sneeuw voor de zon. Er werd niet meer gelachen, er werd niet eens meer gepraat. ‘Hollanders in België?’ Even geliefd als Anderlecht in Luik lijkt het soms.

Zulke cafés waar ooit een duivenclub thuis was zie je in de Belgische Kempen nog talloze tijdens je fietstochten.

S?

Een van die lui meende ik vaag te kennen. Jarenlang kroeg­lopen had hem het uiterlijk gegeven van een haring die te lang in de zon gelegen had. Een gast met een ongelooflijk belachelijk gezicht ook. Niet dat ik iets heb tegen gasten met belachelij­ke gezichten maar er zijn grenzen. En een gezicht om thuis voor alle spiegels doeken te hangen en waarvoor vissen in de vijver naar de bodem duiken gaat mij net iets te ver. Ik nam hem altijd zoals hij is, een volslagen idioot dus, maar voor de rest valt hij mee. Hij is ook best intelligent maar dat kan je hem niet aan zijn verstand brengen. Ik stapte de bosjes in en ging een plasje doen. Maar mijn tragiek is dat er dan meestal snel iemand naast me staat en als de zaak ge­klaard is, het gezeik pas begint. Het was dat haringmens. 'Ben jij S?' vroeg hij. Ik kon daar geen enkel tegenargu­ment bij verzinnen. 'Is dat waar van je knie?' Wat was me dat voor een rund? Waarom zou dat niet waar zijn? Waarom zou ik een beetje gaan liegen over mijn eigen knie? 'Je moet je bewegen, je wat meer verplaatsen' zei hij. En jij zou je minder moeten verplaatsen dacht ik (de man kwam namelijk van ver).

VERBAZINGWEKKEND

'Hoeveul hedder mee Sooi?' hoorde ik iemand vragen. 'Vier' zei de voor zijn hok op en neer lopende stofjas. 'Amai, gai het ginne schrik.' 'Ja maar as diee Malie weer mist kan em naar de fond.’ 'Spelen jullie nu al fond?' durfde ik de man naast me vragen. 'Hij bedoelt Noyon' zei die zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Ik was sprakeloos, maar bij hem leek het ijs toch een beetje gebroken. 'Zijn er veel duiven weg?' 'Da geleuf ik met zo'n weer. Efkes kaike. De Guy drie, Schele Peer twee, De Sois twee, Dikke Gust zunne Graize, ik denk da ze allemaal inge­keefd heb­ben. Da kunne alles bij mekaar toch wel tachtig duiven zijn.' 'Door hoeveel man zijn die ingekorfd?' 'Ik peins zo'n goei dertig.' Ik zei niets maar dacht er het mijne van. 

PARKER

'Dat is S' hoorde ik iemand zeggen. Niemand reageerde. Ik leek hen aan te trekken als een magneet meikevers. Nu wendde 'de haring' zich tot mij. 'Die Andre schrijft pas goed, lees jij zijn stukjes?' Dat was een steek onder water. 'Soms' zei ik. 'Hij heeft een goede pen. Zelf heb ik een Parker en die is beter. De beste zeg maar. En weet je wat jij eens moest doen?' Nieuwsgierig keek hij me aan. 'Doodvallen' zei ik en keek op mijn horloge. Kwart voor tien. Er kwam iemand aangefietst. ' 'Op wat uur motte ze valle?' 'Vijftig.'

Even later komen er duiven over, niemand reageert. Dan eentje alleen, laag en veel snediger dan die andere. 'De Sus zunne goeie Blauwe' riepen vier man tegelijk. Dan stuikt een duif het hok van de stofjas in. Vijftig. Er blijven duiven overkomen. Ik begreep het niet goed. Dat moesten Nederlandse duiven zijn maar die waren er alleen in St Ghislain gelost, ook om acht uur maar dat is wat korter dus die moesten weg zijn.

AARDIGER

Nu deed de man naast me zijn mond open. Of ik Koopman ooit in levende lijve had ontmoet. 'Ja' zei ik. 'Dan moet je hem de groeten doen'. 'Doe ik', beloofde ik. (Het is niet waar ging het door me heen. Koopman in levende lijve gezien? So what? Ik heb ook mijn grootvader in levende lijve gezien toen hij zo dronken als drie Zwitsers van zijn fiets donderde. Dat zijn toch volstrekt onbelangrijke zaken.) 'Ken je mij?' vroeg de man. 'Nee, waarom?' 'Moet je niet weten hoe ik heet om Koopman de groeten te doen?'

'Hoe heet je?'

‘Sjef'.

'Okay Sjef maar dan moet jij eens zeggen waarom jullie dachten dat die duif van 'Sus' was terwijl er zo veel vlogen? Hoe kan die de Nederlandse duiven hebben inge­haald?'

PRULLEN

Hij schudde het hoofd. ‘Simpel. Gellie in Holland korft alles in wat beweegt. Prul! Ge zag toch hoe die Quievrainduiven er door kwamen? Dat was me inderdaad niet ontgaan. Elke grensbewoner weet dat de Quievrain duiven in Belgie meer meters maken dan de Nederlandse als die dezelfde dag Quievrain vliegen. Een man komt aanrijden met een constateur op een fiets waar Napoleon nog op gezeten kon hebben. 'De Sus' zei de man naast me. 'Uwen Blauwen op negenenveertig, Sus?' 'Feftig mee tien. Hij maokte ne toer en dan bende al gauw un halve minuut kwait he mannekes.' Iedereen knikte instemmend. Bij Sjef was het ijs echt gebroken.

'Jonge hier ist nog plezant mee doive spelen. Volgende week is het foor en daer motte bij zijn. Voor de melkers zijn er gratis mosselen en er komt een maske Striptease doen.’ Ik groette hem en pakte mijn fiets.

 BETER OF ANDERS?

Later hoorde ik dat Sus de eerste prijs gewonnen had. En de ouders van zijn winnaar? Had hij gekregen van een vriend vlak over de grens. Een Nederlander. Dezelfde man die niet kon begrijpen waarom de Belgische Quievrainduiven altijd sneller vlogen. En toen wist ik het zeker.

Je duiven wekelijks ongeveer dezelfde afstand of liefst dezelfde vlucht laten vliegen maakt ze ‘sneller’.

Of ik naar dat feest ga met gratis mossels en 'dat maske dat striptease doet?' Ik twijfel. Want mossels? Lang geleden.


Update (26-12)

Aan de mails kan je zien dat mensen nu veel tijd hebben en thuis zitten. De 843 duiven die Clicque verkocht na een quasi ‘totale verkoop’ in 2017 leidt bij velen tot  ergernis, zo blijkt. Zelfs bij liefhebbers die ook jaarlijks verkopen. De verkoop organisatie hamert steeds weer op de kwaliteit die haar onderscheidt van anderen. Dat vindt men moeilijk te rijmen met die meer dan 800 duiven zo snel na de vorige verkoop. Zoals men ook schrok van de meer dan 800 duiven bij Vandenabeele. Dat was toch een ‘man van de kleine korf?’ ‘En hoe presteerde die nog?’ Anderzijds zijn natuurlijk ontzettend veel mensen gelukt met zijn duiven. Zoals je ook Gino na moet geven dat het erg knap is hoe presteert, zo kort na zijn ‘totale’ verkoop.

EIGEN VOET

Het gaat, zo proef je toch, vooral om die grote aantallen duiven waarmee mensen uitpakken. Een hoog opgeleide sportgenoot schreef: ‘Zo’n verkoop betekent heel wat imago verlies. Men neemt zaken niet meer serieus en daarmee schiet men op termijn in eigen voet.’ Sommigen hebben ook moeite met mensen die van duiven hun beroep maken. Ik zie niet in waarom. Is dat niet hun volste recht?  Niets mis mee hoor, zolang men elke 2 jaar maar niet uit pakt met 500 of meer uiterst geselecteerde duiven voor de verkoop. Je moet ook niet jammeren over die hoge prijzen. Die worden gemaakt door de kopers. Zoals destijds bij de Janssens. Dat topduiven weg gaan voor weinig geld en men fortuinen over heeft voor duiven die het niet waard zijn is van alle tijden. Hopelijk leidt de kritiek m.b.t. die enorme aantallen te koop aangeboden duiven tot enige zelfreflexie. Al is het maar uit eigen belang.

VOORZICHTIG

‘Everything has a reason’. Ook mijn waakzaamheid in deze tijd. Ik had nog èèn oom over, nu gestorven aan corona. Evenals de partner van mijn enige zus, de buurman van mijn enige broer en streekgenoten als C Boeckx en C v d Pol met wie ik een goede band had.

CIRKEL

Om in duivensport te slagen moet de cirkel rond zijn. Alles moet kloppen. Vooral ook de verzorging. Zo speelde Roger, deel uitmakend van de  combinatie, al tientallen jaren met duiven, maar successen bleven uit. Nu stapelen die zich op, met regelmatig uitslagen waar een mens alleen maar van kan dromen. Is hij een andere verzorger geworden? Kreeg hij een Eureka moment? Een geheim recept misschien? Een beter hok of andere dierenarts? Welnee, wel andere duiven !!IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hallo allemaal - Evelien's journaal -

Wanneer ik deze tekst op papier zet is het al weer 2 februari en het nieuwe jaar reeds een maand oud. Ik kreeg ...

Evelien's Journaal

Einde bijzonder jaar in lockdown - ...

Hallo beste lezers, Voor dit keer eens geen duivennieuws. Vandaag is het 20 december en gaan we langzaamaan ...

Evelien's Journaal

Het is herfst.. - Evelien's journaal -

. De regen valt rijkelijk, alles is nat en smerig, kortom het is echt herfst buiten. De dagen worden langer dus ook ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Opleren - Ad Schaerlaeckens -

Of het weer is om op te leren? Dan moet het minstens 12 graden zijn beweerde vdH altijd. En dat was een wijs iemand. ...

Ad Schaerlaeckens

R.I.P. Cor Leytens - Ad Schaerlaeckens ...

Een van de nadelen van ouder worden is dat steeds meer mensen uit je (soms naaste) omgeving komen te ontvallen. Toen ...

Ad Schaerlaeckens

Tijd vooruit > -;) - Ad Schaerlaeckens ...

Barst komende nacht de 'Engelse bom' in Amerika bij Oprah W? Onderstaande schreef ik begin deze eeuw al: ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor