Het energievermogen van elke duif is beperkt, de kunst bestaat er dus in, om met behoud van een goede gezondheid de grote rui door te komen. Wij weten het allemaal, een duif ruit het ganse jaar, maar de grootste inspanning van het organisme wordt niet geëist tijdens het vluchtseizoen, maar wel tijdens de grote rui.

De laatste slagpen is gevallen

Eénmaal de laatste slagpen gevallen is, begint er een nieuwe periode en deze periode is het op punt stellen van wat gaat volgen, het klaar maken voor de koppeling. Meestal trachten wij een of twee jongen te ringen van onze toekomstige weduwnaars, wij hoeven hieraan nu al te denken, alhoewel het voorbereidend werk nog niet meteen moet starten. Een goed liefhebber mag nooit zijn einddoel uit het oog verliezen, want dat bestaat er in, zijn kolonie in een gepaste conditie te brengen voor de volgende opdracht, of het nu kweek of vlucht is, men moet altijd zijn doel voor ogen hebben.

Tijdens en na de grote rui moeten wij rekening houden met soms plotse grote temperatuurschommelingen, want de strijd tegen de grote koude moeten wij ook kunnen opvangen en dit zonder al te veel energie te vragen aan het organisme van onze duiven. Wij verduidelijken even, zelfs bij klaar en koud winterweer mogen onze duiven buiten, ze mogen vliegen maar het moet beschouwd worden als een ontspanning en niet als een oefenvlucht of een training, daarom éénmaal ze landen, laat ze zo vlug mogelijk binnen. De winterperiode moet de meest geschikte periode worden, om het lichaam terug op krachten te laten komen, dit moet ook de periode worden om de zware voeding die van toepassing was tijdens de vlucht- en ruiperiode geleidelijk af te bouwen en te laten overgaan naar een lichte mengeling. Een te zware voeding tijdens de winterperiode doet meer kwaad dan goed, de lever, de ingewanden en het spierenstelsel moet van een weldoende rust kunnen genieten.

Voedingsregime

Veel liefhebbers handelen verkeerd door tijdens de winterperiode niet naar een aangepaste voeding over te schakelen, gedurende deze periode nemen de spieren automatisch in omvang af, gans het verteringsapparaat functionneert trager en heeft dus problemen om een te zware voeding te assimileren. Dat wij tijdens het vluchtseizoen en de ruiperiode onze duiven het maximum aan voeding willen verstrekken is begrijpelijk, maar het moet eveneens tot ons doordringen dat de kalme periode ook een periode moet zijn om het organisme een zo volledig mogelijke rust te gunnen. Het is ook zo, dat duivers die tijdens de ganse winterperiode bij hun duivin mochten blijven, er veel minder mooi zullen uitzien als diegene die apart zaten, dit alleen al is een teken aan de wand. Wij geven er de voorkeur aan om tijdens de winterperiode verder te gaan met ruimengeling, doch aangelengd met 50% gerst, deze wintermengeling is waarschijnlijk de gemakkelijkste en de minst ingewikkelde. Gerst is een geschikte barometer om al dan niet te beseffen of men niet te veel voedert. Het is een feit, er zijn meerdere goede winterregelingen, de beste is deze die er in bestaat, uw duiven in het volle bezit van hun vermogen op hun voorbestemd werkterrein te brengen, of het nu de kweek of de vlucht is, maakt geen verschil uit.

De laatste pen is volgroeit

Wanneer de laatste pen volgroeit is, wij denken aan de maand december, mogen onze duiven al wat meer de lucht in, bij droog en klaar weder wel te verstaan, koude speelt geen grote rol, tijdens deze periode mogen ze tweemaal daags oefenen, doch dwing ze niet, laat het een ontspanning zijn. Laten rondslenteren op het dak staat niet in ons woordenboek, een reisduif heeft maar twee plaatsen, in de lucht of op het hok. U zult misschien denken dat onze duiven geschapen werden om in de natuur te leven, dit klopt voor een deel, maar wij hebben ze uit de natuur gehaald en er huisdieren van gemaakt, wij mogen ze wel in hun natuurlijke biotoop voor een tijdje terugbrengen, maar vooral moeten wij ons enig doel voor ogen blijven houden en dit is er prijsvliegers van te maken. In de duivensport wordt veel succes toegeschreven aan toeval of geluk, dit kan bij bepaalde weersomstandigheden wel het geval zijn, maar neem het gerust van ons aan, dit toeval of geluk valt steeds aan dezelfde hokken te beurt.

Sorteren bij de kweek

Bij het begin van elke kweekperiode, of het nu de kwekers of de vliegers betreft, sorteren wij graag, d.w.z. de duiven uitkiezen die het best bij elkaar zouden passen. Selectie biedt zekerheid nopens de toekomst van de kweek. Dit bestaat er in deze vogels aan elkaar te koppelen die het best bij elkaar passen. Over dit probleem zou men gemakkelijk een gans boek kunnen neerpennen, maar nadien staan wij evenver, het berust voor een groot deel uit ‘geluk’ hebben. Veel liefhebbers besteden er ganse winteravonden aan, koppelen en herkoppelen, steeds in overleg met andere vrienden duivenliefhebbers, of het iets uithaalt weten wij niet. Wat wij wel weten is, koppel alleen goed gezonde duiven waar uiterlijk niets aan ontbreekt. Toch moet de sortering ons in staat stellen deze duiven uit te kiezen die de best mogelijke ploeg reisduiven kan voortbrengen. Vaste regels bestaan hier niet in, wij koppelen zoveel mogelijk een grote duif met een kleinere en omgekeerd, wat de kleur van de ogen betreft wisselen wij ook zoveel mogelijk af, of dit goed is of slecht weten wij niet. Eén zaak is zeker, sorteer uw duiven via de hand en niet volgens een pedigree, ook van de mooiste bomen vallen er minderwaardige vruchten.

De leeftijd

Hier moet zeker ook naar uitgekeken worden, éénmaal de leeftijd van 8 jaar bereikt is, koppelen wij deze duiven aan een veel jongere partner dit kan alleen maar positieve gevolgen hebben. Voor wie een vergelijk met de mens wil maken, wij vermenigvuldigen de leeftijd van een duif maal zeven, een 10-jarige duif is dus een mens van ongeveer 70 jaar. Te oude duiven op het kweekhok hebben is in geen geval een aanrader, wij weten het, uitzonderingen bestaan er altijd, maar wij weten ook, dat veel misvormde en gehandicapte kinderen van partners boven de 45 jaar komen, doet dit geen belletje rinkelen.

Frans Musch IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Half mei, aanloop naar Limoges

Eindelijk weekend, dat was de gedachte toen ik vrijdagavond de deur opentrok en Vera kon begroeten. Het was nogal ...

John Logemann

Duiven gedesoriënteerd...?

Ja dat is denk ik wel het goede woord. De duiven deden bij terugkomst vreemd er klopte geen sodemieter van... Het was op ...

Evelien's Journaal

Weer spelbreker

Wij duivenmelkers hopen altijd dat het op de vluchtdagen mooi weer is. Vanaf maandag worden verschillende weersites ...

Ad de Jong

COLUMNS

Nogmaals Conditioneren

‘Hoe komt het dat jouw jongen zo goed binnenkomen en waarom toon je weduwnaars nooit hun duivin?’ vroeg ...

Ad Schaerlaeckens

Half mei, aanloop naar Limoges

Eindelijk weekend, dat was de gedachte toen ik vrijdagavond de deur opentrok en Vera kon begroeten. Het was nogal ...

John Logemann

Schatbewaarders / Ben Hendriks - ...

Er zijn een aantal duivenrassen die zeer tot de verbeelding spreken. Een daarvan is het ras van Wanroy. Dit ras werd door ...

Nico van Veen