De ZLU past de neutralisatie regeling aan. Dit veroorzaakt veel onrust bij onze deelnemers. Worden de duiven op de lange afstand benadeeld?

Enkele weken geleden verscheen op de site van de ZLU het bericht dat er voor dit jaar toch een nieuwe neutralisatie regeling wordt ingevoerd. Dit kwam ook voor ons, net als voor vele liefhebbers, als een verassing. Het ZLU bestuur had immers de alternatieve neutralisatie regeling die voor de marathon vluchten onder regie van de NPO was ontwikkeld eind 2016 duidelijk afgewezen. Argumenten waren toen dat de regeling complex en onvoldoende gereed was. Bovendien voldeed de methode niet aan een belangrijk uitgangspunt, namelijk het direct, on-the-fly, kunnen berekenen van de uitslag. Tijdens het ZLU diner begin januari hebben wij hier nogmaals met het ZLU bestuur over gesproken en ook toen werd bevestigd dat deze regeling niet in 2017 zou worden toegepast.

Nu dit wel het geval is merken we bij de deelnemers aan de ZLU vluchten in ons werkgebied dat er onrust en onvrede ontstaat. Dit wordt vooral veroorzaakt door onduidelijke en niet transparante berichtgeving. Uit het bericht van de ZLU valt immers niet af te leiden wat nu de exacte neutralisatie rekenmethode is die de ZLU gaat toepassen. Tevens ontbreken referentie uitslagen. Wel wordt duidelijk dat voor de duiven die binnen de neutralisatietijd worden geklokt vliegtijd wordt geteld, aflopend van 100% direct na ingang van de neutralisatietijd tot 25% aan het einde van de neutralisatieperiode. Ook staat vermeld dat voor aansluiting met de standaard rekenmethode wordt gezorgd. Dit laatste geldt ook als er geen duiven in de neutralisatietijd worden geconstateerd.

Hoewel een exacte rekenmethode nog niet is gecommuniceerd  lijkt het op voorhand duidelijk dat de duiven die op de dag na de lossing, dus dag twee, worden geconstateerd extra vliegtijd toegerekend krijgen. Dit gebeurt in alle gevallen, dus ook als er geen duiven op de dag van lossing worden geconstateerd. Dit lijkt op voorhand nadelig uit te pakken, in ieder geval en in vrijwel alle gevallen voor de langste afstanden en tevens voor de kortste afstanden als alle duiven op dag twee worden geconstateerd.

Wij hebben met het ZLU bestuur telefonisch contact gehad en om een nadere uitleg gevraagd. Tevens hebben we aangedrongen op de beschikbaarheid van de rekenregels en vrijgave van de zogenaamde schaduwuitslagen. Helaas hebben we geen nadere informatie gekregen.
Wij zijn als bestuur van Fondunie 2000 van mening dat wanneer deze regeling (ook) niet voldoet aan de belangrijkste eis, namelijk dat een rechtvaardige berekening van de snelheid van toepassing is op alle afstanden en voor alle deelnemende duiven, voor zover dit al mogelijk is, wij deze nieuwe regeling niet overnemen. In dat geval worden de uitslagen en kampioenschappen van onze concoursen volgens de huidige standaard regeling vastgesteld.

Zo ver is het echter nog niet. Op dit moment hebben we de uitslagen van de afgelopen jaren zodanig klaar staan dat met de beoogde nieuwe regeling, na vrijgave van de rekenregels door de ZLU, we zelf schaduwuitslagen kunnen maken. Dit gaan we ook doen zodra de rekenmethode is gecommuniceerd. Deze uitslagen publiceren we vervolgens op onze website. Wij zijn van mening dat deze transparantie noodzakelijk is om iedere liefhebber de gelegenheid te bieden om de nieuwe regeling op de uitgangspunten te toetsen.
Mocht het zo zijn dat wij niet tijdig de beschikking krijgen over de nieuwe rekenregels dan blijft ons niets anders over dan voor het seizoen 2017 de huidige (2016) rekenmethode toe te passen,
 
Namens bestuur Fondunie 2000,
Eddy Fleming  

Bron: Fondunie 2000 - http://www.fondunie2000.nl/IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

Comb. Poelman - Erica

Bonnenschenkers

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Moederdag

Eerderejaren gebeurde het nogal eens dat werd over gestaan , voor velen gelukkig dit jaar niet. De klokken zijn ...

Ad de Jong

Super

Wat een prachtige wedstrijd heeft Ajax gespeeld de voorbije week. Was weer het Ajax van vroegere tijden. De eerste 20 ...

Ad de Jong

Voeren jongen

Kreeg een mail hoe ik de jongen voer , ik zal u er over vertellen. Een flink aantal jongen gaan al in een koppel vliegen. ...

Ad de Jong

COLUMNS

Identiteitcrisis??

Moederdag 2017.. Gelukkig werd ik dit jaar niet gewekt door het brandalarm omdat de croissantjes aanbrandden in de oven. ...

Esther Bultman

Jeroen Kluinhaar – Harderwijk / ...

Medio april 2015 schreef ik de vorige column/minireportage over beginners. Hierin stond Frank van den Dragt centraal, ...

Nico van Veen

OVER ALLES…………..EN NOG WAT - VRAGEN

Regelmatig krijgen we vragen , eigenlijk over alles en nog wat , waarbij opvalt dat vooral jeugdige duivenliefhebbers ...

Co Verbree