Roofvogels zijn beschermd. Dit houdt in dat alle roofvogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de EU, worden beschermd door de Flora- en faunawet. Omdat, onder andere door het afnemend gebruik van landbouwgiffen, het aantal roofvogels in Nederland behoorlijk is toegenomen, vallen postduiven hieraan steeds vaker ten prooi.  Sommige liefhebbers verliezen op deze manier zoveel van hun duiven, dat ze zich genoodzaakt voelen te stoppen met de hobby. De internationale organisatie voor postduivenhouders, de FCI heeft het toenemend probleem met de roofvogels al diverse malen op de agenda gehad. Er moet in Europees verband gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om het probleem onder controle te krijgen. Vorig jaar is in Nederland, maar ook in de ons omringende landen, een enquête gehouden onder de leden om in beeld te krijgen hoe vaak postduiven slachtoffer worden van roofvogels. Binnen de FCI worden de resultaten verzameld en aan de hand daarvan worden acties bepaald. In Nederland is de vragenlijst ruim 3000 keer ingevuld.  Het valt op dat in Zuid-Holland en Friesland de vragenlijst door minder dan 10% van de leden is ingevuld.

Hoeveel procent van de leden heeft de enquête ingevuld

Noord-Holland 26,85%        
Flevoland 11,74%          
Utrecht 14,52%          
Zuid-Holland 8,64%          
Gelderland 15,78%          
Noord-Brabant 16,63%          
Zeeland 10,02%          
Limburg 20,39%          
Overijssel 14,95%          
Drenthe 20,81%          
Groningen 20,79%          
Friesland 8,49%

 

De meeste van de liefhebbers die de vragenlijst hebben ingevuld houden gemiddeld tussen de 50 en 100 duiven.

Aantal duiven gemiddeld in het hok aanwezig

0-10 duiven 4,91%          
11-25 duiven 5,60%          
26-40 duiven 9,29%          
41-55 duiven 14,23%          
56-70 duiven 17%          
71-85 duiven 12,5%          
86-100 duiven 15,44%          
101-125 duiven 8,79%          
126-150 duiven 5,63%          
151-175 duiven 2,08%          
176-200 duiven 2,37%          
>200 2,11%  

 

Meer dan de helft van de invullers, ruim 62% zegt vaak tot regelmatig last te hebben van roofvogels. Iets meer dan een kwart van de invullers heeft er soms last van.

Last van roofvogels (landelijk)

Vaak 20,84%            
Regelmatig 41,88%            
Soms 27,77%            
Bijna nooit 7,03%            
Nooit 2,48%  

 

Verreweg de meeste duiven worden gepakt door de sperwer (40%). De havik is met 32% een goede tweede en zo’n 20% valt ten prooi aan de slechtvalk. De slachtoffers worden vooral gemaakt in de maanden maart en april, maar ook in februari  jagen de roofvogels actief op postduiven.

In totaal zouden in de maanden mei 2012 t/m april 2013 volgens de ingevulde vragenlijsten zo’n 23.000 duiven prooi zijn geworden van een roofvogel.

Om een beter beeld te krijgen van het aantal postduiven dat slachtoffer wordt van roofvogels, hebben we gekeken hoeveel leden in welke provincie lid zijn. We hebben hier de indeling in afdelingen dus even losgelaten en echt per postcode gekeken waar de leden wonen.

Hoe zijn de ledenaantallen per provincie verdeeld:

Noord-Holland 7,51%          
Flevoland 1,22%          
Utrecht 4,86%          
Zuid-Holland 13,92%          
Gelderland 15,90%          
Noord-Brabant 17,76%          
Zeeland 4,82%          
Limburg 9,55%          
Overijssel 10,85%          
Drenthe 3,91%          
Groningen 3,75%          
Friesland 5,98%  

 

Hoe vaak heeft men last van roofvogels

Opvallend is dat in Noord-Holland slechts 14,7% van de leden aangeeft regelmatig last te hebben van roofvogels.  En dat terwijl de enquête daar het vaakst is ingevuld. Ruim een kwart van de leden heeft daar de vragenlijst ingevuld. In Zuid-Holland werd de enquête door nog geen 9% van de leden ingevuld. 30% daarvan zegt regelmatig last te hebben van roofvogels. Wat hier ook opvalt is dat meer dan 10% aangeeft nooit last te hebben van postduiven. In vergelijking met andere provincies is dat een hoog percentage. In de overige provincies ligt het percentage rond de 45%. Drenthe en Friesland zijn de uitschieters. In Drenthe heeft 51% regelmatig last van roofvogels, in Friesland maar liefst 65%. Bij de laatste moet wel opgemerkt worden dat ook hier nog geen 9% van de leden de vragenlijst heeft ingevuld.

  vaak regelmatig soms bijna nooit nooit  
Noord-Holland 11,00% 14,67% 11,98% 3,67% 1,22%  
Flevoland 20,69% 44,83% 27,59% 3,45% 3,45%  
Utrecht 26,57% 35,66% 30,77% 5,59% 6,99%  
Zuid-Holland 11,07% 29,92% 41,39% 10,66% 10,66%  
Gelderland 23,97% 43,22% 28,09% 6,48% 0,98%  
Noord-Brabant 21,70% 45,24% 26,04% 8,01% 1,67%  
Zeeland 7,14% 47,96% 28,57% 18,37% 4,08%  
Limburg 28,61% 48,35% 21,52% 3,54% 0,00%  
Overijssel 12,16% 43,77% 37,39% 9,12% 1,52%  
Drenthe 28,48% 51,52% 15,15% 4,85% 2,42%  
Groningen 24,68% 42,41% 29,11% 4,43% 1,27%  
Friesland 16,50% 65,05% 32,04% 4,85% 2,91%  
Totaal 19,84% 39,86% 5,78% 6,70% 2,36%

 

Van welke roofvogelsoort heeft men last

In bijna alle provincies heeft men vooral last van de sperwer. Over het hele land gezien wijst zo’n 40% van de liefhebbers deze vogelsoort als dader aan. Dat percentage klopt in de meeste provincies. Landelijk gezien heeft ongeveer 32% last van de havik en een kleine 20% van de slechtvalk. Zeeland wijkt hier nogal vanaf. De havik maakt hier maar 14% van de slachtoffers. De slechtvalk is hier opvallend meer aanwezig dan in de rest van het land. In 24% van de gevallen valt de postduif hier ten prooi aan de slechtvalk. En voor bijna 48% geldt dat ze gepakt zijn door de sperwer.

    havik sperwer slechtvalk anders    
Noord-Holland 32,07% 37,59% 21,03% 9,31%    
Flevoland 32,69% 34,62% 21,15% 11,54%    
Utrecht 34,80% 28,43% 26,47% 0,49%    
Zuid-Holland 22,87% 43,40% 20,53% 12,90%    
Gelderland 36,51% 41,39% 17,12% 4,98%    
Noord-Brabant 27,49% 39,70% 22,83% 9,97%    
Zeeland 13,42% 47,65% 24,16% 14,77%    
Limburg 34,52% 39,42% 19,58% 6,48%    
Overijssel 32,09% 45,21% 18,26% 4,43%    
Drenthe 46,03% 36,40% 16,32% 1,26%    
Groningen 30,82% 42,81% 19,18% 7,19%    
Friesland 38,80% 39,89% 15,85% 5,46%    
Totaal 32,09% 40,49% 19,91% 7,50%  

 

In welke periode heeft men het meeste last

Over de periode waarin de meeste slachtoffers worden gemaakt bestaat geen onduidelijkheid. In het eerste kwartaal van het jaar, januari t/m april, wordt de helft van het totaal door een roofvogel gepakt. In maart en april zien we de piek. Maar liefst 35% van de slachtoffers wordt in die maanden gemaakt. In de provincie Zeeland is dat in die maanden zelfs 43%.

  2012 2013
  mei/juni juli/aug sept/okt nov/dec jan/feb maart/april
Noord-Holland 16,41% 10,94% 9,90% 8,07% 20,05% 34,64%
Flevoland 8,06% 8,06% 12,90% 14,52% 22,58% 33,87%
Utrecht 12,27% 5,78% 8,30% 9,03% 25,27% 39,35%
Zuid-Holland 15,87% 6,35% 6,35% 9,52% 23,13% 38,78%
Gelderland 13,76% 8,11% 12,26% 8,64% 19,93% 37,30%
Noord-Brabant 13,53% 6,29% 9,14% 12,36% 23,99% 34,67%
Zeeland 9,29% 3,28% 6,56% 11,48% 26,23% 43,17%
Limburg 13,33% 7,18% 9,33% 13,44% 23,69% 33,03%
Overijssel 11,94% 7,30% 9,69% 9,97% 23,46% 37,64%
Drenthe 18,27% 8,38% 8,38% 9,90% 21,32% 33,76%
Groningen 16,11% 11,39% 8,33% 8,33% 21,94% 33,89%
Friesland 14,29% 10,20% 10,61% 9,80% 21,63% 33,88%
Totaal 13,93% 7,59% 9,52% 10,56% 22,64% 35,77%

 

Hoe nu verder

De resultaten van dit onderzoek worden samengevoegd met de resultaten van de omringende landen. Bekeken wordt dan of er op Europees niveau maatregelen getroffen kunnen worden.
Binnen onze organisatie wordt samen met de WOWD bekeken wat we zelf kunnen doen om verliezen van duiven als gevolg van roofvogels te voorkomen. In publicaties zullen adviezen worden gegeven hoe met dit probleem het beste kan worden omgegaan.

Roofvogels tijdens de jeugddag

Wilt u meer weten over roofvogels? Tijdens de jeugddag van de NPO op 22 november in Expo Houten wordt in de ochtend vier keer een informatieve bijeenkomst over én met roofvogels verzorgd door Ben de Keijzer en zijn vrouw. Hoewel het voor de deelnemers aan de jeugddag georganiseerd wordt, zijn ook de andere bezoekers van de beurs hierbij van harte welkom.

De activiteit is om 10.15 uur, 10.40 uur, 11.05 uur en 11.30 uur in hal 1a.

Bron: Npoveenendaal.nlIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hallo allemaal - Evelien's journaal -

Wanneer ik deze tekst op papier zet is het al weer 2 februari en het nieuwe jaar reeds een maand oud. Ik kreeg ...

Evelien's Journaal

Einde bijzonder jaar in lockdown - ...

Hallo beste lezers, Voor dit keer eens geen duivennieuws. Vandaag is het 20 december en gaan we langzaamaan ...

Evelien's Journaal

Het is herfst.. - Evelien's journaal -

. De regen valt rijkelijk, alles is nat en smerig, kortom het is echt herfst buiten. De dagen worden langer dus ook ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Opleren - Ad Schaerlaeckens -

Of het weer is om op te leren? Dan moet het minstens 12 graden zijn beweerde vdH altijd. En dat was een wijs iemand. ...

Ad Schaerlaeckens

R.I.P. Cor Leytens - Ad Schaerlaeckens ...

Een van de nadelen van ouder worden is dat steeds meer mensen uit je (soms naaste) omgeving komen te ontvallen. Toen ...

Ad Schaerlaeckens

Tijd vooruit > -;) - Ad Schaerlaeckens ...

Barst komende nacht de 'Engelse bom' in Amerika bij Oprah W? Onderstaande schreef ik begin deze eeuw al: ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor