Algemeen
Inmiddels is de nodige te doen geweest over de keuringen van de systemen. Bureau NPO heeft zijn best gedaan een duidelijke positie in deze in te nemen (zie publicatie Historie  en toekomst ECS). Er is behoefte aan aanvullende instructies.

Richtlijnen

Mechanische klokken
De mechanische klokken moeten allemaal voor het seizoen 2011 gekeurd zijn. Dat wil zeggen dat de afdelingsklokkencommissies voor aanvang van het seizoen elke klok die in wedstrijdverband gebruikt gaat worden, gecontroleerd en (opnieuw) “gezegeld” hebben. Na keuring wordt de klok voorzien van een NPO keuringssticker waarop datum keuring en handtekening keurmeester is geplaatst. Voor de vastlegging kan gebruik gemaakt worden van de reeds in omloop zijnde keuringsformulieren. Mocht een klokkencommissie er de voorkeur aan geven e.e.a. digitaal vast te leggen dan is dat toegestaan mits gedaan conform de richtlijnen als hierna vermeld bij de Elektronische Constateersystemen.

Elekronische Constateersystemen
Alle Elektronische Constateersystemen moeten worden gekeurd nadat de updates als opgelegd aan de producenten, zijn geïnstalleerd.  Aanbrengen zegel(s) dient zodanig te geschieden dat bij het openen van het systeembehuizing het zegel wordt verbroken. In rekening te brengen kosten zijn aan de producenten (met een maximum van € 5,= per zegel). Los van de kosten voor de zegel is de producent gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de keuring en/of update van de systeemsoftware. Voor de vastlegging wordt géén formulier meer gebruikt maar dient de producent na keuring een aantal gegevens vast te leggen in een database. De NPO zal op korte termijn een voorbeeld afgeven. Na afronden keuringen (uiterlijk gereed voor 1 maart 2011) moeten de producenten een kopie van de database aan de NPO ter beschikking te stellen. Na keuring wordt de klok voorzien van een NPO keuringssticker waarop datum keuring en handtekening leverancier /keurmeester is geplaatst.

Stickers
De stickers (NPO keuringszegels) zijn te bestellen via bureau NPO.

Vragen
.Indien leden, bestuurders of producenten vragen hebben, kunnen zij zich vanaf 3 januari  2011 richten tot het bureau NPO.


Aanpassing Artikel 86 lid 6 Wedvluchtreglement i.v.m. ongenummerde klokrollen

Algemeen
N.a.v. het niet meer verkrijgbaar zijn van genummerde klokrollen moet gebruik gemaakt gaan worden van ongenummerde klokrollen. Om fraude tegen te gaan is het handmatig aanbrengen van ‘unieke kenmerken’ een realistische optie.

Dit zal uitgedragen moeten worden en reglementair moeten worden aangepast. Hieronder treft u het voorstel wijziging Artikel 86 lid 6 Wedvluchtreglement aan (Vet gedrukt is nieuwe tekst).

Een controlestrookje van de te gebruiken klokrol wordt afgescheurd, waarop vermeld staat het kloknummer, klokrolletters en -nummer, naam van de deelnemer, wedvlucht en datum. Indien gebruik gemaakt wordt van een ongenummerde klokrol dienen twee lijnen op de klokrol, in de richting van het einde band, aangebracht te worden. Het aanbrengen van de lijnen behoort uit de vrije hand getrokken te worden omdat hiermee een unieke teken-breuklijn bij afscheuren gegarandeerd wordt. Daarna dient de band zodanig afgescheurd te worden dat er een unieke scheuringsrand ontstaat zodat er een visuele controle mogelijk is. Dit strookje wordt onmiddellijk na het aanslaan samen met het tweede exemplaar van de klokkenverzamelstaat aan de wedvluchtorganiserende instantie gezonden. Het gestelde in lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Deze berichtgeving loopt vooruit op een reglementswijziging die wordt opgenomen in de agenda AV maart 2011


 IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hallo allemaal - Evelien's journaal -

Wanneer ik deze tekst op papier zet is het al weer 2 februari en het nieuwe jaar reeds een maand oud. Ik kreeg ...

Evelien's Journaal

Einde bijzonder jaar in lockdown - ...

Hallo beste lezers, Voor dit keer eens geen duivennieuws. Vandaag is het 20 december en gaan we langzaamaan ...

Evelien's Journaal

Het is herfst.. - Evelien's journaal -

. De regen valt rijkelijk, alles is nat en smerig, kortom het is echt herfst buiten. De dagen worden langer dus ook ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Opleren - Ad Schaerlaeckens -

Of het weer is om op te leren? Dan moet het minstens 12 graden zijn beweerde vdH altijd. En dat was een wijs iemand. ...

Ad Schaerlaeckens

R.I.P. Cor Leytens - Ad Schaerlaeckens ...

Een van de nadelen van ouder worden is dat steeds meer mensen uit je (soms naaste) omgeving komen te ontvallen. Toen ...

Ad Schaerlaeckens

Tijd vooruit > -;) - Ad Schaerlaeckens ...

Barst komende nacht de 'Engelse bom' in Amerika bij Oprah W? Onderstaande schreef ik begin deze eeuw al: ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor